Architectuur en bouwbegeleiding

Opdrachten worden, tenzij anders overeengekomen, aanvaard en uitgevoerd volgens "De rechtsverhouding opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur DNR2005", gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.

 

DNR2005                              Toelichting DNR2005

GPS
GPS bouwontwerp tekenbureau

uw wegwijzer in bouwzaken

GPS Ontwerp en Bouwmanagement • Krijtestraat 40 5066 BH Moergestel • tel. 013–59 14 923 • email info@gpsbouwontwerp.nl